Tematica & Bibliografie

Tematică

INTRODUCERE

 • · Definiţiile şi conceptele din domeniul probaţiunii.
 • · Principalele sisteme de probaţiune.

CONVENŢII & RECOMANDĂRI ALE CONSILIULUI EUROPEI & DECIZII CADRU ALE UE

 • · Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
 • · Convenţia Europeană pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor şi Tratamentelor Inumane sau Degradande.
 • · Recomandarea Consiliului Europei R (92) 16 privind regulile europene asupra măsurilor şi sancţiunilor comunitare
 • · Recomandarea Consiliului Europei R (97) 12 privind personalul ce asigură executarea măsurilor şi sancţiunilor
 • · Recomandarea Consiliului Europei R (2000) 22 privind îmbunătăţirea aplicării Regulilor europene privind măsurile şi sancţiunile comunitare
 • · Recomandarea Consiliului Europei R (2010) 1 asupra Regulilor europene privind probatiunea
 • · Decizia cadru nr. 220 / 2001 asupra poziţiei victimei în procedura penală.
 • Decizia Cadru 2008/947/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce a hotârârilor judecătorești și al deciziilor în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și sancțiunilor alternative

MODELE DE PROBAŢIUNE

 • · Principalele criterii
 • · Modelul anglo-saxon vs. modlul continental
 • · Modelul predominant front-door vs. modelul predominant back-door
 • · Modelul etatist vs. modelul non-guvernamental vs. modelul mixt
 • · Modelul britanic al managementului infractorilor

PARADIGME CORECŢIONALE

 • · „Salvarea sufletelor”
 • · Modelul medicalist al intervenţiei
 • · Paradigma „Nothing work”
 • · Paradigma „Something work”
 • · Paradigma What works – modelul teoretic cognitiv comportamentalist
 • · Paradigma desistării

JUSTIŢIA JUVENILĂ

 • · Minoritatea
 • · Tribunalul pentru minori şi familie
 • · Modele de justiţie juvenilă

PROBAŢIUNEA VS. PEDEAPSA CU ÎNCHISOAREA

 • · Avantaje şi dezavantaje
 • · Efectele carcerarale
 • · Recidiva

TENDINŢE MODERNE ÎN PROBAŢIUNE

 • · Justiţia restaurativă vs. justiţia retributivă
 • · Munca în folosul comunităţii,
 • · Monitorizarea electronică sau arestul la domiciliu
 • · Alte măsuri şi sancţiuni comunitare

STATISTICI EUROPENE PRIVIND ACTIVITATEA DE PROBAŢIUNE

 • · Infracţionalitatea în ţările europene
 • · Sancţiuni aplicate
 • · Rata încarcerării
 • · Măsuri şi sancţiuni comunitare
 • · Recidiva

Bibliografie

În limba romănă:

Abraham, P., Nicolăescu, V., Iaşnic, Ş., B.(2001) Introducere în probaţiune. Supraveghere, asistenţă şi consiliere a infractorilor condamnaţi la sancţiuni neprivative de libertate, Bucureşti: Ed. National.

Balahur, Doina (2001). Fundamente socio-juridice ale probaţiunii. Iaşi : Editura Bit.

Bohm, R.M. & Haley, K.N. (f.a) Justiţia penală. O viziune asupra modelului american. Bucureşti: Editura Expert.

Botescu, G.M. (2001) Introducere în studiul criminalității organizate. București: Edit. Academiei Naționale de Informații.

Botescu, G.M. (2004) Delincvența juvenilă. București: Editura Universitară.

Durnescu, Ioan (edit.) (2001). Manualul consilierului de reintegrare socială şi supraveghere. Craiova: Sitech.

Durnescu, I. (2009) Asistența socială în penitenciar. Iași: Polirom.

Durnescu, I. (coord)(2011) Probatiunea. Teorii. Legislatie. Practica. Iasi: Polirom

Poledna, Sorina (coordonator) (2002).”Modalităţi de intervenţie psihosocială în activitatea de probaţiune”. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.

Poledna, Sorina (coordonator) (2001).Probaţiunea în România. Politici. Legislaţie. Proceduri. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană

Schiaucu, V. & Canton, R. (coord.)(2008). Manual de probatiune. Bucuresti: EuroStandard.

În limba engleză:

Andrews, D. A. & Bonta, J. (2003). The Psychology of Criminal Conduct. (3nd Ed.). Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.

Burnett, R. (1992). The Dynamics of Recidivism: Summary Report. Oxford, UK: University of Oxford, Centre for Criminological Research.

Farrall, S. (2002). Rethinking What Works With Offenders: Probation, Social Context and Desistance from Crime. Cullompton: Willan.

van Kalmthout, AM & Durnescu,I. (2008) (Eds) Probation in Europe. Nijmegen : Wolf Legal Publishers

McGuire, J. (Ed.) (1995) What Works: Reducing Re-Offending: Guidelines for Research and Practice. Chichester: Wiley.

McIvor, G (1992). Sentenced to Serve: The Operation and Impact of Community Service Orders. Aldershot: Avebury.

McIvor, G. & Raynor, P. (Eds.) (2008)Developments in Social Work with Offenders. London: Jessica Kingsley.

Mair, G.  (Ed.) (2004) What Matters in Probation. Cullompton: Willan.

Maruna, S. (2001). Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives. Washington: American Psychological Association.

Maruna, S. & Immarigeon, R. (Eds.) (2004). After Crime and Punishment: Pathways to Ex-Offender Reintegration. Cullompton: Willan

Porporino,  F. J. (2004). What Works and Why: Effective Approaches to Reentry. Lanham, MD: American Correctional Association

Porporino, F.J. & Fabiano, E. (2000). Theory and Application Manual for the Reasoning and Rehabilitation Program Revised.  Ottawa: T3 Associates Inc.

Porporino, F.J. & Fabiano, E. (2005). The Focussing on Re-Entry Program (F.O.R.): Theory and Conceptual Overview. Ottawa: T3 Associates Inc.

Sampson, R.J. and Laub, J.H. (1993). Crime in the Making:  Pathways and Turning Points Through Life. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Zamble E. &  Quinsey, V. L. (1997).  The Criminal Recidivism Process. Cambridge: Cambridge University Press.

Ward, T. & Maruna S. (2007) Rehabilitation. Beyond the risk paradigm. London and NY: Routledge.

Advertisements

14 thoughts on “Tematica & Bibliografie

 1. Aceasta este tematica esurilor pe 2013 pentru admitere?iar bibliografia care trebuie utilizata este cea precizata aici?

 2. Buna ziua!
  Temele propuse si bibliografia de mai sus sunt singurele la care ar trebui sa ne limitam sau putem veni cu alte idei noi?

 3. O tema cu rolul pe care il are asistentul social in penintenciar sau in reabilitarea celor care au comis infractiuni ar fi buna?

 4. Buna ziua! Se poate realiza un eseu cu tema rolul asistentului social in penintenciar sau in reabilitarea celor care au comis infractiuni?

 5. Bună ziua! As vrea sa știu dacă sunt anumite reguli care trebuie sa le aplicam în scrierea eseului pentru admitere la acest master…trebuie sa folosim nota de subsol, sa avem o bibliografie, etc.?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s