Admitere master probatiune sesiunea iulie 2014

poster 1

 

CALENDARUL ADMITERII:
INSCRIERI –10 – 18 iulie 2014 (ÎNTRE ORELE 9,OO – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 18 iulie 2014
Concurs de admitere (interviu): 21 iulie 2014
Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2014
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 22 – 23 iulie 2014
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 23 iulie 2014
Confirmarea locului*: 23, 24, 25 iulie 2014
Data limită de afișare a rezultatelor: 28 iulie 2014

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
ESEU (DE MAXIM 10 PAGINI);
DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU ADEVERINŢĂ DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (DOAR PENTRU PROMOŢIA IUNIE 2014) SAU COPIE LEGALIZATA;
SUPLIMENT/FOAIA MATRICOLĂ DIN FACULTATE SAU ADEVERINŢĂ CARE SĂ MENŢIONEZE MEDIA ANILOR DE STUDII (PENTRU ABSOLVENŢII DIN 2014);
CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
CERTIFICAT DE CASATORIE ÎN COPIE LEGALIZATA (DACĂ ESTE CAZUL);
2 FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE;
CHITANŢA PLĂŢII TAXEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
ADEVERINTA MEDICALA TIP
COPIE XEROX DUPA CARTEA DE IDENTITATE
DOSAR PLIC.

Ne gasiti si pe facebook la masterprobatiunebucuresti

Pentru mai multe infiomatii va rugam sa ne contactati la adresele de email idurnescu@gmail.com, oancea.gabriel@gmail.com

Va asteptam!

Advertisements

Masterul de Probatiune

Masterul de Probatiune este o variantă actualizată și mai bine contextualizată a Masterului de Administrare Comunitară a Justiției, unul dintre cele mai longevive programe de master din Facultatea de Sociologia și Asistență Socială din Universitatea București.

Programul se adresează în primul rând persoanelor care își doresc o carieră performantă în domeniul justiției penale, adică în serviciile de probațiune, penitenciare, direcțiile de asistență socială și protecție a copilului etc.

Prezentând politici și practici actuale din domeniul corecțional din întreaga lume, programul este relevant și pentru consilierii de probațiune sau asistenții sociali deja angajați în instituțiile arătate mai sus. Față de programul de licență, programul de master prezintă cursuri inedite. Nici unul din cursurile programului de master nu se regăsește în Planul de învățământ de la licență.

 

Cursurile vor fi susținute atât de către profesorii titulari, prezentați în planul de învățământ, cât si de către invitați din străinătate sau din instituțiile relevante (ex. serviciile de probațiune, instanțe, penitenciare etc.).

În cazul în care se vor înscrie suficienți studenți, va fi posibilă organizarea unei serii de week-end. De asemenea, însușirea cursurilor va fi susținută de suporturi de curs sau alte materiale necesare (ex. cărți, articole etc.), precum și de vizite în instituții.

 

Coordonator:

Prof. Univ. Dr. Ioan Durnescuidurnescu@gmail.com